Vårt hjärta

FA-Tec genomsyras av en gedigen produktionskultur där känslan och stoltheten för arbetet är stor. Vi jobbar hårt för att vid varje tillfälle vara rätt rustade för vårt uppdrag oavsett om det gäller en komplett utrustning eller om uppdraget är en bearbetad komponent. Vi arbetar nära våra kunder och gemensamt optimerar vi tillverkningen.

Vår styrka

Vi fokuserar hårt på att alltid hitta nya effektiva produktionslösningar. Vår maskinpark spänner över allt från småsnabba fleroperations- och palettmaskiner till stora tunga bäddfräsar och arborrverk. Vi svarvar smått som stort och vi automatiserar gärna våra maskiner.

Vår kompetens

Vi erbjuder hela processen från skärning och bockning till färdigsvetsad produkt i egen regi. Vi har full spårbarhet på material och svetsförband som en naturlig del i vårt arbete och all vår svetsande personal har svetskompetenser enligt EN 287:2004 samt enligt EN 1418 för det svetsande arbete de utför.

Vår erfarenhet

FA-Tec erbjuder kompletta system- leveranser till våra kunder där vi tar på oss ett samordningsansvar och levererar färdigmonterade och provkörda kompletta produkter. Vår stora bredd och flexibilitet gör att vi kan ta projekt
inom ett brett spektrum.

Lär känna FA-TEC AB

FA-Tec bildades 1968 och har en sammanlagd produktionsyta på över 8 000 m2 centralt i Falkenberg.

 

Vår kompetens sträcker sig ifrån tyngre bearbetning, kvalificerad svetsning och montage och även bearbetning av mindre detaljer i längre serier med snabba styrda CNC-maskiner.

fasad-2
Miljöarbete

Vi strävar efter att integrera miljöaspekter i verksamhetens alla processer och därmed bidra till en hållbar utveckling

Vi söker produktionsledare

FA-Tec strävar efter ständiga förbättringar och söker nu en trygg ledare som vill vara delaktig i vår fortsatta utveckling

Aktuellt

Möt oss på Elmia 12 – 15 November.

Mer information kommer längre fram.

Kompetent personal

Vi brinner alla för vårt jobb och vi kompletterar varandra med bred kompetens och kunnande.