banner

Ägarbyte på FA-Tec

2015-10-09

Magnus Karlsson träder efter 26 år som egen företagare tillbaka och överlåter ägandet av företaget till Jonas Källström, Nisse Blom och Leif Bruhn

Jonas som under flera år haft en ledande position hos Fa-Tec ser med stor tillförsikt på

företagets framtid. Någon förändring av företagets inriktning är inte aktuell och

vi kommer som tidigare att arbeta nära våra kunder och leverantörer, säger Jonas och tillägger att vår personal och de fackliga klubbarna är informerade och ger oss sitt fulla stöd.

Magnus har skapat ett stabilt och modernt utrustat verkstadsföretag som vi driver vidare i samma anda.


Tillbaka

NYHETER

KONTAKT

FA-Tec i Falkenberg AB

Tel. +46 346 29 200
E-post: info@fa-tec.se

 

Besöks- och Postadress
Kvekatorpsvägen 29

311 32  Falkenberg