banner

Kvalitet

FA-Tec i Falkenberg AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 3834-2:2005.

Under hösten genomför vi en Lean-utbildning i samarbete med Bättre Produktion Borås Högskola.
Detta kommer att resultera i att vi blir ännu starkare och tryggare produktionspartner.

 

Vår kvalitetspolicy

FA-Tec skall vara en pålitlig produktionspartner för helhet och detalj med en välplanerad produktion där vi utför kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och montage.

Detta når vi genom att:
• Vi håller en hög leveransprecision och tillgodoser våra kunders krav.
• Vi har en välplanerad produktion där vi säkrar alla moment i processen
• Varje anställd strävar efter att få rätta kvaliteten på sitt eget arbete utifrån fastställda krav

För att ständigt förbättras skall vi:

• Vara lyhörda för kundens önskemål
• Följa upp och kontinuerligt arbeta med att förbättra kvalitesmålen
• Öka kompetensen i företaget genom fortlöpande utbildning

• Aktivt utveckla kvalitetsledningssystemet

• Lyssna och ta tillvara personalens förslag till förbättringar

 

Miljö

FA-Tec ser miljöhänsyn som en viktig del i verksamheten och vi anser att ett aktivt miljöarbete är ett krav för ett modernt företagande. Kretsloppstänkande är självklart för våra medarbetare och vi arbetar för ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan. Vi ser vårt miljöarbete som en hjälp att nå en ständig förbättring av den påverkan vårt företag har på den yttre miljön.

 

Certifikat

Nedan kan du ladda ner våra olika certifikat.

 

 

 

NYHETER

KONTAKT

FA-Tec i Falkenberg AB

Tel. +46 346 29 200
E-post: info@fa-tec.se

 

Besöks- och Postadress
Kvekatorpsvägen 29

311 32  Falkenberg