Kvalité

FA-Tec skall vara en pålitlig produktionspartner för helhet och detalj med en välplanerad produktion där vi utför kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och montage.

 

Detta når vi genom att:

• Vi håller en hög leveransprecision och tillgodoser våra kunders krav.
• Vi har en välplanerad produktion där vi säkrar alla moment i processen
• Varje anställd har ett åtagande att följa tillämpliga krav för att få rätt kvalitet på sitt eget arbete.

 

För att ständigt förbättras skall vi:

 

• Vara lyhörda för kundens önskemål
• Följa upp och kontinuerligt arbeta med att förbättra kvalitesmålen
• Öka kompetensen i företaget genom fortlöpande utbildning

• Aktivt utveckla kvalitetsledningssystemet

• Lyssna och ta tillvara personalens förslag till förbättringar

Certifikat

Nedan kan du ladda ner vår kvalitétscertifikat

 

Miljö

 

FA-Tec ser miljöhänsyn som en viktig del i verksamheten och vi anser att ett aktivt miljöarbete är ett krav för ett modernt företagande. Kretsloppstänkande är självklart för våra medarbetare och vi arbetar för ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan. Vi ser vårt miljöarbete som en hjälp att nå en ständig förbättring av den påverkan vårt företag har på den yttre miljön.